biuro@panoramah.pl https://www.instagram.com/panoram_ah/

Otwórz się
na przestrzeń...

realizacje | Gama Issa House (2015)

Gama Issa House (2015)

Project: Gama Issa House V2.0
Architecture: studio mk27 ‐ Marcio Kogan Interior
Design: Claudia Issa
Location: São Paulo, Brazil
Photography: © FG+SG

Product: ah!38
Completion: 2015