ah!38 Tilt Turn

System do projektowania cienkoramowych aluminiowych okien i drzwi w wersji rozwieralnej i uchylno-rozwieralnej, z pakietami szybowymi o grubości 38 mm.
Maksymalna wysokość skrzydła uchylno-rozwieralnego w systemie ah!38 to 2829 mm (maksymalna wysokość skrzydła jest uzależniona od jego szerokości

Parametry

  • Współczynnik przenikania ciepła Uw = 1,48 W/m2*K; Ug = 1,1 W/ m2*K (dla okna referencyjnego o wymiarach: 1230 x 1480 mm)
  • Wodoszczelność klasa E900 (dla skrzydła o wymiarach 1229 x 2829 mm)
  • Przepuszczalność powietrza klasa 4 (dla skrzydła o wymiarach 1229 x 2829 mm)
  • Odporność na obciążenie wiatrem klasa C3 (dla skrzydła o wymiarach 1229 x 2829 mm)